Monday, 21 November 2011

Rumah dan Petempatan awal

Perbezaan tinggal di gua dan pinggiran sungai

Mengapakah manusia zaman dahulu hidup berpindah randah?

Keistimewaan manusia tinggal di persekitaran guna

Tempat kediaman petempatan awal

Sejarah rekabentuk rumah

Bentuk mukabumi mempengaruhi jenis rumah